Kontakti

BIC Aluminium

Faktiska adrese: Daugavgrīvas šoseja 6a, LV-1016, Rīga

Administrātore +37167202909
Realizācijas nodaļa +37128300425
Sagādes nodaļa +37126318830
Fax +37167625700
E-pasts info@bicgroup.lv
  • SIA BIC
  • Juridiskā adrese: Rīga, Krūzes iela3a, LV-1046
  • AS “DNB NORD Latvija”
  • Code: RIKOLV2X
  • Account: LV69RIKO0002010090966
  • AS “Swedbank”
  • Code: HABALV22
  • Account: LV14HABA0551015066096